Lidmaatschap en contributie

Met uw lidmaatschap helpt u niet alleen de doelstelling van de vereniging, de verspreiding van de Italiaanse cultuur en taal te verwezenlijken, maar het biedt u ook de volgende mogelijkheden:

  • Gratis toegang tot onze lezingen en activiteiten
  • Deelname aan onze taalcursussen!
  • Informatie over onze programma's en die van anderen m.b.t. Italië via onze nieuwsbrieven

    Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt

  • € 20,-- per persoon en
  • € 30,-- voor (echt)paren.

Cursisten zijn lid gedurende het jaar dat zij een cursus volgen. Het cursusbedrag is derhalve samengesteld uit lesgeld en contributie.
Voor verlenging lidmaatschap na beëindiging cursus zie het Inschrijfformulier

  • individuele leden betalen:

€ 220,--

(Echt) paren profiteren ook van deze reductie als één van hen
of beiden een cursus volgt/volgen.

Voor (echt)paren gelden onderstaande prijzen:

  • (echt)paren, waarvan één deelneemt aan een cursus en de ander lid is betalen

€ 230,--

  • (echt)paren die beiden een cursus volgen betalen

 

€ 430,--