Algemene Regels

 1. U kunt zich inschrijven voor de cursus(sen) door het inschrijformulier in te vullen en te voorzien van uw handtekening. Gelijktijdig maakt u het bedrag over dat bij het cursusaanbod vermeld staat. Het cursusbedrag is samengesteld uit lesgeld en de contributie voor het lidmaatschap. Cursisten zijn lid gedurende het cursusjaar. De lesboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen; deze komen voor eigen rekening van de cursist.
 2. Deelname aan de cursussen kan alleen plaatsvinden wanneer het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, en het volledige cursusbedrag door ons ontvangen zijn.
 3. Ter toelichting: In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van een vereniging, is deelname aan de cursussen alleen mogelijk indien u gelijktijdig ook lid bent van de Vereniging Dante Alighieri Amersfoort.
 4. Inschrijvingsperiode: zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 1 september van het huidige jaar.
 5. Als datum van inschrijving geldt de datum waarop de penningmeester het (totale) cursusbedrag heeft ontvangen. Mochten er zich meer cursisten aanmelden dan er plaatsen zijn, dan wordt de volgorde van inschrijving bepaald door deze betaaldatum.
 6. Indien er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, kan deze cursus worden afgelast. Het lesgeld wordt dan teruggestort. (zie ook punt 8.)
 7. Na aanvang van de cursus kan het lesgeld in geen enkel ander geval worden gerestitueerd.
 8. De cursusprijs is afgestemd op een voldoende aantal cursisten. Bij te weinig aanmeldingen kan het bestuur de cursus alsnog doen doorgaan met een kleiner aantal deelnemers indien de aangemelde cursisten akkoord gaan met een aangepaste verhoging van het lesgeld.
 9. Het bestuur behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in dit programma vermeld staande docenten of locaties, dit echter alleen om organisatorische redenen.
 10. Om goede resultaten te verkrijgen dient de cursist thuis wekelijks een aantal uren te studeren en over een redelijk goede kennis van de Nederlandse grammatica te beschikken.
 11. Indien u van ons geen tegenbericht ontvangt, beginnen de lessen van de door u aangevraagde cursus op de daarbij aangegeven tijd, datum en locatie. Noteer daarom voor uzelf de aanvang en locatie van de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld.

Met vragen, opmerkingen of suggesties, welke betrekking hebben op de cursussen, kunt u zich schriftelijk of per e-mail wenden tot de cursusorganisator of het secretariaat.

Inschrijfformulieren vind U bovenaan deze pagina.