Cursusomschrijvingen

Italiaans beginners (1e jaar)

Gedurende deze cursus ontwikkelt u een basiskennis van het Italiaans. Luister-, lees- en schrijfoefeningen maken deel uit van de lessen. U leert de voornaamste beginselen van de grammatica en u verwerft de woordenschat van het alledaagse Italiaans. Aan het eind van het cursusjaar bent u in staat tot het voeren van eenvoudige gesprekken, begrijpen van eenvoudige teksten en het zelf schrijven daarvan.

Tijdens de lessen wordt veel aandacht geschonken aan verschillende aspecten van de Italiaanse gebruiken en gewoontes. Naast de lesboeken zal tevens gebruik gemaakt worden van door de docent aangegeven materiaal ter verbreding en verdieping van de lesstof.

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A1.

Aan het einde van het 2e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).

Italiaans beginners (2e jaar)

De cursus Italiaans 2 sluit aan op de beginnerscursus van het afgelopen seizoen, maar staat ook open voor iedereen die op andere wijze al enige elementaire kennis van de Italiaanse taal heeft verworven. De cursus volgt dezelfde didactische structuur als die van vorig seizoen, maar biedt u een verdere uitbouw van uw kennis, zowel van de basisgrammatica als van de woordenschat. Er wordt ook gewerkt met veel lees- en luisterteksten als basis voor de conversatie. Veel aandacht zal worden besteed aan de spreekvaardigheid. Naast de lesboeken zal tevens gebruik gemaakt worden van door de docent aangegeven materiaal ter verbreding en verdieping van de lesstof. Tijdens de lessen is Italiaans de voertaal.

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A1.

Aan het einde van dit 2e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).

Italiaans gevorderden (3e jaar)

De cursus Italiaans 3 sluit aan op de cursus Italiaans 2 van het afgelopen seizoen, maar ook degenen die reeds op andere wijze een behoorlijke actieve en passieve beheersing van de Italiaanse taal hebben, zijn van harte welkom. De cursus biedt u een verdere uitbouw van uw basiskennis van de grammatica en uw woordenschat. Bovendien wordt er ook gewerkt met lees- en luisterteksten als basis voor oefeningen en discussie. Tijdens de lessen zal Italiaans de voertaal zijn.

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A2.
Aan het einde van het 4e  cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).

Italiaans gevorderden (4e jaar)

De cursus is bedoeld als vervolg op Italiaans 3, maar ook degenen die reeds op andere wijze een zeer behoorlijke actieve en passieve beheersing van de Italiaanse taal hebben, zijn van harte welkom. De cursus biedt u de mogelijkheid om uw kennis van de Italiaanse taal in woord en geschrift te verbeteren. Door actieve toepassing van de grammatica, worden de cursisten begeleid bij het perfectioneren van de taal. Er zal veel aandacht worden gegeven aan conversatie en discussie. Tijdens de lessen zal Italiaans de voertaal zijn.

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A2.
Aan het einde van dit 4e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).

Italiaans en conversatie vergevorderden (5e  en 6 jaar)

De lesmethode zoals hiervoor vermeld wordt voortgezet. Na het 6e cursusjaar zal de grammatica zijn doorlopen.

Het lesprogramma volgt vanaf seizoen 2010-2011 de normen van PLIDA voor het niveau B1.
Aan het einde van het 6e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig). 

Italiaans en conversatie zeer vergevorderden (vanaf 6e jaar)

Deze cursussen zijn bedoeld voor zeer vergevorderden:  voor degenen die bij Dante Amersfoort gedurende 6 of meer jaren de grammaticalessen gevolgd hebben, of elders reeds een zeer goede vergelijkbare passieve en actieve kennis van de Italiaanse taal hebben opgedaan. Zij zijn van harte welkom in de conversatiegroepen op 3 niveau’s. (globaal elk met een verschil van ca. 3 à 4 jaar studie). De conversatie is in deze cursussen een steeds belangrijker middel om verdieping en uitbreiding van uw kennis van het Italiaans te bevorderen. Door toepassing, herhaling en uitbreiding van de grammatica (o.a. idiomatische uitdrukkingen, synoniemen, spreektaal vs schrijftaal etc.) worden de cursisten begeleid om de taal steeds meer te perfectioneren. Er zal hiervoor gebruik gemaakt worden van lesboeken en ander materiaal. Naar gelang het niveau van de groep zullen ook spreekbeurten, dictee en vertaaloefeningen tot de inhoud van de cursus behoren. Vanzelfsprekend is tijdens de lessen Italiaans de voertaal.
Voor niveau conversatie 3 zie ook de toelichting door docent bij Dagcursussen.