Digitaal Inschrijvingsformulier

Deelname aan de cursussen is alleen mogelijk voor leden van onze vereniging. Cursisten zijn daarom lid gedurende het jaar dat zij een cursus volgen. Derhalve is bij het cursusbedrag de contributie voor het lidmaatschap inbegrepen.

U kunt zich ook alleen beperken tot het lidmaatschap om b.v. de lezingen bij te kunnen wonen.

T.a.v. lidmaatschap of cursusdeelname, afhankelijk van inschrijving als enkeling of als (echt)paar, zijn onderstaande keuzes mogelijk. Vinkt u a.u.b. aan wat voor u van toepassing is.

Uw inschrijving is pas van kracht wanneer de contributie of het verschuldigde cursusbedrag (d.i. cursusbedrag incl. contributie) is overgemaakt op onderstaande postbankrekening:

ING bankrekeningnummer NL26INGB 000 54 78 015 t.n.v. Dante Alighieri Amersfoort
onder vermelding van NAAM / NAMEN en CURSUSCODE[S]
(overeenkomstig naam /namen op dit formulier aangegeven)

 

Inschrijving als lid/leden of cursist(en):

voor de volgende cursus(sen):